Prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři,

v tomto prohlášení Vám chceme přiblížit, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme

Březovská zemědělská, a. s. shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro obchodní činnost s vámi.

Tyto osobní údaje zahrnují:

  •  Jméno / Příjmení / Titul
  •  Poštovní adresa
  •  Emailová adresa
  •  Telefonní číslo
  •  IČO, DIČ / datum narození
  •  Číslo účtu bankovního spojení.

Bezpečnost

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s obchodní činnosti a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti Březovské zemědělské a. s.

.Představenstvo Březovské zemědělské, a. s.

 

Zveřejněno Aktuality.