Živočišná výroba

                         

V živočišné výrobě se zabýváme chovem skotu.  Součástí restrukturalizace našeho podniku bylo i odstoupení od tradičního  chovu skotu s mléčnou produkci. Nyní se zaměřujeme na chov krav bez tržní produkce mléka plemene Sharolais. Základní stádo čítá v současné době cca 140 kusů.

V roce 2016 jsme začali modernizovat první ze dvou budov na středisku v Březové, sloužící k zimnímu ustájení skotu (krav bez tržní produkce mléka). Jedná se o výměnu střešní krytiny a celkovou rekonstrukci lehacích a krmících boxů včetně nového rozvodu vody a osvětlení. Dále jsme obnovili techniku nákupem nových strojů, potřebných v ŽV. Tato investice pod názvem – Modernizace strojů a technologie v živočišné výrobě,  která je spolufinancována Evropskou unií z programu Rozvoje venkova, vede ke zlepšení životních podmínek zvířat a k usnadnění a zjednodušení lidské práce

 

Březová8