výplata dividendy

Vážení akcionáři, valná hromada společnosti Březovské zemědělská a. s. , konaná dne 22. června 2022 schválila rozdělení zisku a výplatu dividend.

Výplata bude probíhat na účty akcionářů, formulář ke sdělení čísla účtu Vám přikládáme v příloze k tomuto sdělení. V případě, že akcionář nevlastní žádný účet, je dividenda splatná v sídle společnosti.

Představenstvo Březovské zemědělské a. s.

Sdělení čísla účtu

Zveřejněno Aktuality.