Výzva k výměně akcií

Výzva k výměně akcií

Vážení akcionáři

v září 2015 jste obdrželi tento dopis:

Vážená paní, vážený pane,

 Představenstvo společnosti Březovská zemědělská, a.s. se sídlem Březová 107, okres Opava, IČ: 645 06 576, oznamuje akcionářům, vlastníkům prioritních akcií, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 3.6.2015 rozhodla o změně stanov a schválila změnu druhu akcií. Prioritní akcie byly změněny na akcie kmenové.

Představenstvo společnosti vyzývá akcionáře, vlastníky prioritních akcií k předložení těchto akcií za účelem jejich výměny. Lhůta k předložení akcií se stanoví na dobu 30 dnů od uveřejnění výzvy, tj. do 7. 10. 2015 k předložení akcií.

Akcie k výměně se předkládají v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 6.30 hod do 15,00 hod. je možné sjednat také jiný termín po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 556 307 008, případně na mobilním telefonním čísle 602 708 933.

Pokud bude akcionář v prodlení s předložením akcií za účelem jejich výměny v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojena akcionářská práva.

Jelikož k výměně těchto akcií u mnohých akcionářů doposud nedošlo, ozvěte se prosím na telefonní čísla: 556 307 008, 602 708 933, nebo na e-mail: bzas@bzas.cz.

Po dohodnuté schůzce provedeme dodatečně výměnu Vašich akcií. Tato výměna je nutná, protože s akciemi, které byly původně označeny jako prioritní, nelze na chystané valné hromadě již  hlasovat, protože tyto akcie jsou neplatné.

 

Ing. Jan Pirunčík                                                                                Ing. Drahomíra Hertlová

předseda představenstva                                                                   místopředseda představenstva

Zveřejněno Aktuality.