Rostlinná výroba

Březovská zemědělská, a.  hospodaří v obilnářsko-bramborářské oblasti. Obhospodařuje výměru cca 1 700 ha zemědělské půdy. V současné době máme 1 345 ha orné půdy  a 355 ha TTP (z toho je 127 ha luk a 228 ha pastvin), které se nacházejí v  LFA – méně příznivé oblasti. Chov skotu a většina TTP je v manegmentu ekologické zemědělství.

Činnost naší společnosti je zaměřena především na rostlinnou výrobu. Zde vychází struktura plodin z požadavků trhu a možnosti půdních a  klimatických podmínek. Přednost dostávají tržní plodiny, u kterých je předpoklad dobré realizace. Patří zde především řepka, pšenice, ječmen, brambory,  semenné porosty trav, lnu olejného, pohanky a jetele náchového. Na tento množitelský materiál máme zajištěn odbyt na základě trvalých odběratelsko – dodavatelských smluv.

Rostlinná výroba produkuje osiva již zmíněných druhů plodin. Množíme nejen  pro osivářské firmy, ale máme i vlastní výrobu ukončenou  certifikací stupňů  C1 a C2. Odrůdovým složením jednotlivých druhů se snažíme pokrýt co nejširší záběr poptávky. Osiva jsou mořena nejmodernějšími přípravky dle požadavků odběratelů a jejich distribuce je zajištěna až ke konečnému zákazníkovi.

Kromě osiv se věnuje naše společnost také pěstování sadbových a konzumních brambor. Tato výroba má u nás již dlouholetou tradici. Dobrou kvalitu se snažíme udržet po celé období realizace. Významný podíl v prodeji této komodity mají i drobní a středně velcí zákazníci, kteří odebírají nemalé množství této hodně diskutované plodiny v průběhu celého zimního období, a proto si jich velmi  vážíme.

——————————————————————————————————————————

V roce 2022 jsme modernizovali stroje pro rostlinnou výrobu v oblasti pěstování brambor, kde jsme pořídili nový hrobkovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv a optický třídič.  Spolufinancování těchto strojů máme přislíbeno ze zdrojů EU.

Publicita PRV 2022———————————————————————————————————————————
Pro zvýšení konkurenceschopnosti a lepšímu uplatnění na trhu s rostlinnými komoditami a osivem obilovin a trav jsme v roce 2017 začali s rekonstrukcí čistící linky. Pro zlepšení kvality produkce brambor dojde k nahrazení stávající třídící linky za výkonnější a hlavně šetrnější k mechanickému poškození hlíz. Tato investice pod názvem – Modernizace strojů a technologie v rostlinné výrobě, která je spolufinancována Evropskou unií z programu Rozvoje venkova, vede k celkové modernizaci zemědělského podniku.

 ———————————————————————————————————————————-

bzas