Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Březovská zemědělská a. s. si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu společnosti, která se koná dne 28.6.2023 v 16 hod. v zasedací místnosti v přízemí správní budovy společnosti v Březové 107, vlevo. Program valné hromady a zpráva představenstva k hospodaření společnosti za rok 2022 jsou nedílnou součástí této pozvánky. Těšíme se na setkání s Vámi.

Představenstvo Březovské zemědělské a. s.

Pozvánka na valnou hromadu

Zpráva představenstva