Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři, představenstvo Březovské zemědělské, a. s. si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22.6.2022 v 16 hod v zasedací místnosti společnosti v přízemí správní budovy v Březové 107.

Těšíme se na setkání s Vámi

Představenstvo Březovské zemědělské, a. s.

Pozvánka na valnou hromadu

Zpráva představenstva